DATA, ZABEZPEČENÍ, KOMUNIKACE A SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE 

24 hodinový servis

Požární a bezpečnostní signalizace Brno

Požární signalizace (EPS)

Požární signalizace (EPS) je systém sloužící k včasnému zachycení vzniku požáru. Požární hlásič vyhodnotí podnět o vznikajícím požáru a tuto informaci dále předá na ústřednu EPS. V případě, že v objektu není stálá služba, která řeší dané krizové situace je možné tuto informaci dále prostřednictvím koncového zařízení (akustická siréna, optická signalizace) předat do požadovaného prostoru, nebo přes modem pro dálkový přenos signalizace oznámit uživateli nebo na hasičský záchranný sbor.

V dnešní době se již používají inteligentní hlásiče pracující se složitou procesorem řízenou elektronikou. Tyto hlásiče pracují na principu optického, ionizačního nebo teplotního vyhodnocení prostředí a jejich inteligence spočívá ve schopnosti přizpůsobit se danému okolí (např. odlišit prach od zakouření) a tím prakticky vyloučit možnost falešných požárních poplachů. Na systém je dále možné připojit tzv. technologické hlásiče, které jsou schopné ovládat další periferní zařízení sloužící k ochraně objektu, mezi které můžeme zařadit tzv. samohasební zařízení, ovládání klimatizace, ventilátorů, světlíků nebo popř. vypnutí celého výrobního provozu aj.

Do velkých objektů se instalují výhradně adresné systémy EPS (elektrická požární signalizace). V případě aktivace hlásiče se na displeji ústředny zobrazí přesný popis jeho umístění. Pomocí počítačové nástavby nebo synoptické mapy je možné i jeho grafické zobrazení v objektu, čímž je značně usnadněn hasební zásah.

Po nainstalování systému EPS běží zkušební provoz a poté je zařízení předáno uživateli a od tohoto data začíná platnost 24. měsíční záruční doby. Samozřejmostí je u naší firmy nonstop servisní pohotovost pro záruční i pozáruční servis. 

Elektronická zabezpečovací signalizace

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) je systém určený k rozpoznání narušení hlídaného objektu nežádoucí osobou. Účelem tohoto systému je předat signál o tomto narušení na koncové zařízení, dle požadavku zákazníka.

Naše firma se specializuje na montáž zařízení požární signalizace EPS špičkových světových výrobců. V této oblasti mezi ně patří mimo jiné kanadská firma DSC, kanadská firma Paradox, izraelský Visonic nebo také český Jablotron.

Vlastní systém se skládá z ústředny, coby srdce celého systému EZS, vyhodnocovacích prvků což jsou ve většině případů infrapasivní detektory a dále koncového zařízení, mezi které spadá siréna, telefonní komunikátor, GSM brána, radiové modemy nebo jiná možnost přenosu o narušení systému.

Detektory se dělí na infrapasivní, které vyhodnocují rozdíly teplot v závislosti na pohybu, magnetické, detektory používající techniku mikrovlnného záření, dále ultrazvukové nebo mikrofonem snímající zvuk atd. Dnešní typy detektorů jsou již vybaveny složitou elektronikou řízenou procesorem, která prakticky eliminuje falešné poplachy.

Systém uzavírá zařízení, které umožňuje indikaci narušeného objektu, což může být například akustická siréna, nebo různá optická signalizace. Dále je možné dát impuls prostřednictvím telefonního komunikátoru a informovat tak majitele, uživatele nebo pult centralizované ochrany (PCO); pro tyto přenosy se dále užívá GSM bran nebo radiových modemů.

Systém EZS může být instalován buď jako samostatná aplikace nebo jako součást dalších systémů, např. systém řízení přístupu, sledování docházky, EPS, perimetrie, CCTV. Objekt vybavený EZS může být zapojen do sítě pultu centralizované ochrany, kdy je objekt střežen z místa s trvalou obsluhou (policie, hlídací agentura, ostraha objektu apod.).

CCTV - uzavřený televizní okruh

Kamerové systémy se dnes, vzhledem k jejich příjemné pořizovací ceně, instalují v objektech všech velikostí, kde by jinak byla ostraha lidmi finančně náročná a složitá a nebo je-li nutné tyto objekty monitorovat stále (např. benzinové pumpy, banky).

Signál z kamer se odesílá na záznamové zařízení, které slouží k následnému vyhodnocení a zpětnému dohledání zaznamenaných jevů. K záznamu je možné užít tzv. SDVR (digitální videorekordér), popř. v menších objektech jako jsou rodinné domy se signál z kamer za pomoci modulů přiřadí k televiznímu okruhu a nebo v poslední době stále více populárnější IP kamery. Signál z kamer se dnes již běžně odesílá pomocí datových linek nebo prostřednictvím internetu na požadované vzdálené místo.

Důležitý je výběr vhodných kamer do daného prostředí. Na trhu jsou kamery s různým rozlišením (počtem TV řádků), klasické nebo s infračerveným přisvícením. Důležitá je taktéž volba velikosti kamery. Zda se má jednat o kameru skrytou, nebo zvláště viditelnou kameru.

© 2024 Dazakom s.r.o., kamerové a zabezpečovací systémy Brno
webdesign by Jan Remunda